Doprava ZDARMA pri nákupe nad 100€

Kontakt   |   Navigácia k nám   |   0902 891 888   |  obchod@ezonatur.sk

Archanjelské sviečky

Predstavujeme Vám jedinečné Archanjelské sviečky, ktoré nájdete iba u nás v ponuke. Sviečky sú vyrobené zo 100% prírodného palmového vosku, ručne maľované. Vyrába nám ich jedna známa liečiteľka, ktorá ich maľuje v stave mimotelového vnímania. Pracuje s nimi ako so silnými osobnosťami.

Prezradila nám, že títo Archanjeli sú ako bytosti úžasné a občas sa zmení skratkové znázornenie, ktoré maľuje na sviečky. Vtedy je to znamenie, že sa udeje nejaká podstatná zmena, ktorá sa vždy takto potvrdila.

Konkrétne tieto sviečky sú veľmi silné a naši zákazníci majú s nimi veľmi dobré skúsenosti. Veľakrát sa k nám vracajú, aby si nejakú opäť zakúpili. Výber sviečky nechajte na vašu intuíciu, ktorá sviečka Vás hneď osloví, či už farbou alebo kresbou, je tá pravá pre Vás. Každá Archanjelská sviečka má na sebe popis, na čo je určená. Môžete si ju vybrať aj podľa Archanjela, ktorého pomoc práve potrebujete.

Asi najznámejší sú Archanjel Michal, Archanjel Rafael a Archanjel Gabriel. Máme samozrejme v ponuke aj sviečky iných Archanjelov.

Archanjel Michael

Tento archanjel nás zbavuje strachu a dodáva odvahu a uvoľňuje energiu . Volajte ho, keď sa bojíte o svoju bezpečnosť. Dáva silu, aby sme nasledovali pravdu a napĺňali božské poslania. Aura Archanjela Michaela je ožiarená slnečnými lúčmi a svojím ohnivým mečom bojuje proti zlu, aby nastolil lásku. Priradený je mu živel oheň a máme ho po pravici. Archanjel svetovej strany ,,juh“. Najčastejšie sa volá pri očisťovaní čakier a pretínaní negatívnych energetických pút.

Archanjel Gabriel

,,Posol Boží .“ Zobrazený ako ženský zjav. Energia Archanjela Michaela je jemná a je spojení s energiou Luny. Pomôže s komunikáciou. Pomáha pri tehotenstve a volajte ho ku pôrodom. Pri začínajúcich projektoch vám bude oporou. Archanjelovi Gabrielovi je priradený živel voda a stojí nám po ľavici. Svetová strana ,,západ“. Miluje kvety a ak ho chcete privolať, uctite si ho tak, že  položíte kvet bielej ruže alebo ľaliu, alebo akýkoľvek kvietok bielej farby. Zapáľte bielu sviečku a privolajte ho a poproste ho, príde, pomôže. Túžite otehotnieť, alebo bojíte sa pôrodu? Poproste ho o pomoc.

Archanjel Uriel

,,Boh je svetlo“ úlohou je presvetľovať nepríjemné situácie a osvietiť naše myšlienky, aby sme boli schopní riešiť situácie s jasným a čistým umom. Pomáha odstrániť závisť a naučiť odpúšťať. Priraďuje sa mu živel zem. Svetová strana ,,sever“. Archanjel Uriel často lieči  naše negatívne vlastnosti, hlavne keď človek po ťažkých životných situáciách zatrpkne. Zažíva mnoho sklamaní a nevie sa preniesť životom do nových životných cyklov. Dostáva sa do bludného kruhu  a vnútorný bôľ ho pohlcuje. Kruh bolesti je najhorší. Ostávajú akoby bloky, ktoré sú prekážkou na ceste životom. Archanjel Uriel ovanie svojou energiou, osvieti tmavé kúty vašej duše, rozpustí bloky a ľahšie odpustíte sebe samému, ale aj tým, ktorý vám ublížili.

Archanjel Rafael

Úlohou Archanjela Rafaela je liečiť telo a pomáhať liečiteľom a posilňuje ich schopnosti a vedie ich ruky pri liečení. Pomáha lekárom vykonávať ich prax. Proste ho pri cestovaní, aby bol vaším ochrancom. Priraďuje sa mu živel vzduch. Svetová strana ,,východ“. Spolupráca s Archanjelom Rafaelom je pri liečení chorého tela, pretože jeho lúče zaktivizujú a liečia do hĺbky bunkovej  podstaty, napravia meridiány. 

Archanjel Jofiel

,,Božia krása“ patrón umelcov, pomáha im nájsť krásu a  inšpiráciu. Pomáha pri skrášlení planéty. Lieči negativity a chaos. Prináša ľudstvu lásku skrze múdrosti. Pomáha odlíšiť intuíciu od Ega a vlastných predstáv. Odoberie vaším myšlienkam tvrdosť hodnotenia a súdenia, aby ste boli schopný sa spriateliť so všetkými ľuďmi. Bol strážcom stromu života. Vytvára mosty medzi dimenziami a rovinami, cez ktoré prúdia podnety. Cez tieto mosty sa duchovne bytosti presúvajú. Pracuje na zlatožltom lúči. Je Anjelom osvietenia. Prináša evolúciu a pokrok. Pomáha realizovať hodnoty veku Vodnára.

 Archanjel Raguel

,,Priateľ Boha“ Archanjel spravodlivosti , poskytuje pomoc utláčaným a keď sa s niekým nespravodlivo zachádza. Urovnáva osobne a profesionálne vzťahy. Pomôže dosiahnuť vyrovnanosť a čestné jednanie. Naučí sa otvoriť seba láske a sebaúcte.

Archanjel Raziel

,,Tajomstvo božie“ lieči duchovné a psychické bloky. Poznal tajomstvá božie, ktoré spísal do dokumentu a potom to odovzdal Adamovi. Tieto dokumenty sa dostali aj do rúk proroka Enocha. Pri túžbe spoznať tajomstvá ezoterickým záležitostiam, poproste ho, aby vás zasvätil do ich tajov. Dokáže vo vás prebudiť vlastné ,,ja“.