Sviečka kadidlo

6.50 

Rozmer: 6 x 11 cm

Hmotnosť: 240 g

Popis

Sviečka s kadidlom (Boswelia)

Kadidlo

  • prebudenie  svojej  spirituálnej  sily,
  • získanie prístupu k božím a anjelským  energiám,
  • očista a ochrana  seba aj domova od všetkého zlého,
  • posilnenie pocitov šťastia a spolupatričnosti,
  • zahnanie všetkých zlých duchov a démonov.

Kadidlo má takmer univerzálne použitie, symbolizuje mužskú zložku. Patrí medzi najúčinnejšie čističe atmosféry ako na duchovnej i fyzickej úrovni, má silné dezinfekčné účinky, vytvára pocit priezračnosti, zbožnosti, čistoty a pokoja. Stavia most medzi fyzickou a duchovnou rovinou bytia, hovorí sa, že s jeho vôňou môžete spoznať Boha. Jedná sa o silný stimulant ľudského ducha, znižuje stres, uvoľňuje napätie, je vhodným doprovodom modlitieb a meditácií, rozširuje vedomie.

Vyrobené z palmového vosku a prírodnej kadidlovej silice.

Sviečka kadidlo

6.50