Duševná rovnováha

10.00 

Človek je celok zostavený z tela, mysli a duše, Ako dokazujú poznatky z oblasti psychosomaticky, človek  môže mať fyzické problémy spôsobené duševnou nerovnováhou.

Popis

Duševná rovnováha a podvedomie  sú komplexné a zahrňujú všetky pocity a myšlienky a duševné charakteristiky a charakterové vlastnosti človeka

Človek je celok zostavený z tela, mysli a duše, Ako dokazujú poznatky z oblasti psychosomaticky, človek  môže mať fyzické problémy spôsobené duševnou nerovnováhou.

Funguje to aj opačne, kedy telo má veľký vplyv na duševnú rovnováhu. Traumatické skúsenosti sú často podvedomými skúsenosťami a môžu ovplyvniť našu prítomnosť, aj napriek tomu, že sa stali v minulosti. I naďalej tak majú dopad na telesnej, duševnej a spirituálnej úrovni, pokiaľ dotyčná trauma nebola správne vyriešená alebo spracovaná.

Programy:

Vnútorná sila systémová– energetická  harmonizácia sebavedomia – pri cítení neistoty alebo váhavosti

emocionálna pohoda-energetická harmonizácia- keď sa cítite emočne blokovaní

cítiť sa dobre systematicky– energetická aktivácia sebavedomia- keď sa človek cíti psychicky na dne

pohoda systematická- enegetická harmonizácia vnútorného pocitu vlastného ja a spokojnosti

pohoda akútna-podporuje tvoj pocit vnútornej rovnováhy a vedie k nezávislému spôsobu života

vnútorná jednota– energetická harmonizácia pocitu psychickej celistvosti

duševná pohoda- energetická   harmonizácia na podporu  rozvíjania nových návykov

duševná rovnováha akútna– podporuje pozitívne myslenie

 

Analýzou zistíte na koľko percent je pre vás dôležité riešiť  jednotlivé programy a spraví sa navibrivanie  podľa výsledkov komplexne, aby sa všetky dorovnali, tak ako treba v trvaní 27 minút.

Analýzou zistíte, ktorý z týchto programov najviac potrebujete a v akom percentuálnom zastúpení a následne sa spraví ich hromadné navibrovanie v   trvaní 27 minút. Výstup výsledkov analýzy dostanete vo formáte pdf alebo v tlačenej forme.

Poznámka:

Pri hlbších duševných  problémoch  sa dajú aplikovať jednotlivé programy samostatne v trvaní od 20 do 55 minút v závislosti od potrebného programu.

healy

Duševná rovnováha

Pridať do košíka